วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การผลิตในปัจจุบัน

ปัจจุบัน H2O Garden มีผลผลิตประมาณ 130 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ โดยปลูกผักดังต่อไปนี้
  • ผักสลัด Green Oak, Red Oak, Green Cos, Red Batavia, Green Coral, Red Coral และ Butterhead
  • ผักไทย Muzuna, Locket
ผักที่ทดลองปลูกเพื่อพัฒนาความรู้ และให้มีชนิกผักหลากหลายขึ้น ได้แก่
  • ผักไทย ผักกวางตุ้งญี่ปุ่นม ผักกาดขาาวไดโตเกียว, ใบกระเพรา
  • ผักอื่น ๆ Parsley(ผักสำหรับผสมน้ำสลัด)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น